Víta Vás spoločnosť VAAT spol. s.r.o.

Spoločnosť VAAT spol. s.r.o. vznikla v roku 1990 a zaoberá sa výstavbou športových areálov. K povrchom ako sú prírodná tráva a antuka sa na základe požiadavky trhu postupne pridali umelé športové povrchy. Od roku 1995 VAAT spol. s.r.o. spolupracuje s francúzskou spoločnosťou FieldTurf Tarkett, ktorá vyrába širokú škálu vonkajších a vnútorných umelých povrchov.Spomedzi produktov firmy FieldTurf Tarkett sa na slovenskom trhu najväčšej obľube tešia umelé trávniky. Ich jednoduchá údržba a dlhá životnosť sú pozitíva, vďaka ktorým sa klienti rozhodujú práve pre tento typ hracieho povrchu. Umelé trávnaté povrchy sa využívajú hlavne na tenis, futbal a na viacúčelové ihriská. Vzhľadom na klimatické podmienky v našom regióne je ich potreba stále aktuálnejšia. Na kvalitne vybudovanej a udržiavanej umelej trávnatej ploche je možné hrať celý rok. Inštalácia umelých trávnikov je v súčasnosti celosvetovým trendom, čo zároveň umožňuje výrobcom zvyšovať ich kvalitu a v maximálnej miere priblížiť ich hracie vlastnosti hre na prírodnej tráve.