Pieskovaný


Tento výrobok bol vo veľkej miere využívaný od začiatku osemdesiatych rokov. Jeho vývoj prešiel niekoľkými etapami s cieľom zlepšiť pohodlie a tlmenie nárazov.

Skúsenosti dnes ukazujú, že športové kvality tohto systému sú nepriamo úmerné počtu stebiel. Umelý trávnik Standard, ktorý je najhustejší, je veľmi odolný a má široké využitie. Trávnik Optimal má vyššie a redšie vlákna a je vhodnejší na veľké športové plochy.