Porovnanie vlastností povrchov

Porovnenie herných vlastností tenisových povrchov.

Rýchlosť: malá > veľká
Kĺzavosť: vysoká > nízka
Trenie: vysoké > nízke
Absorpcia : 0% > 100%
Odraz: 0% > 100%

Porovnanie vlastností povrchov tenisových kurtov medzinárodnej tenisovej federácie (ITF).